Něco barevného ?.... Na sebe
#otherway #livesindreams

Other Way - Lives in Dreams

Píseň plná barev hledá odpověď na otázku, proč mnoho z nás utápí své životy ve snech místo abychom dělali, co skutečně chceme. Co vy? Other Way:...